Wykres mieszany kolumnowo-liniowy

Z tego artykułu dowiesz się jak łatwo i szybko w Excelu 2007 zrobić wykres mieszany kolumnowo-liniowy

 

 Wykres mieszany kolumnowo-liniowy

 

Kiedy przydaje się wykres mieszany kolumnowo-liniowy?

Czasami możesz potrzebować na jednym wykresie pokazać zmiany dwóch różnych zjawisk powiązanych ze sobą
w jakiś sposób. Dodatkowa trudność stanowi fakt, że  jedno zjawisko mierzone jest
w innych jednostkach niż to drugie zjawisko.

W takiej sytuacji dobrym sposobem zaprezentowania zmienności danych bywa wykres
na którym jedna seria danych przedstawiona jest w formie wykesu kolumnowego,
a druga w formie wykresu liniowego. Przykład takiego właśnie wykresu możesz zobaczyć na pierwszej ilustracji.
Możliwe, że pamiętasz z lekcjach geografii w szkole 
z podobny wykres – meteorogram przedstawiającym sumy opadów
w poszczególnych miesiącach i zmienność średniej miesięcznej temperatury
w ciągu roku.

W dalszej części akrytkułu przeczytasz jak krok po kroku przygotować mieszany wykres przez modyfikację prostego wykresu kolumnowego.

 Krok pierwszy – przygotowanie prostego wykresu kolumnowego

Wykres_mieszany_kolumnowo_liniowy_krok1

Pierwszy krok to przygotowanie prostego wykresu kolumnowego, który będzie prezentował oba zjawiska jako dwie serie danych.

Jak widać na załączonym przykładzie porównanie ze sobą danych prezentowanych
w ten sposób może być dosyć trudne, bo znaczne różnice pomiędzy liczbami
w jednej i drugiej serii danych mogą powodować zatarcie wyrazistości zmian
w obrębie poszczególnych serii (spłaszczenie wykresu).

 Krok drugi – zmiana typu wykresu na liniowy dla wybranej serii

Wykres_mieszany_kolumnowo_liniowy_krok2

Krok drugi w przygotowaniu wykresu mieszanego kolumnowo-liniowego to zmiana typu wykresu dla wybranej przez nas serii danych.

W tym celu wskazujemy wybraną serię klikając prawym przyciskiem myszy na jeden ze słupków. Zaznaczenie serii będzie widoczne dzięki oznaczeniu rogów kolumn (patrz czerwone kolumy na powyższej ilustracji).

W menu podręcznym wybieramy zmień typ wykresu, następnie w nowootwartym oknie dialogowym wybieramy interesujący nas typ wykresu i potwierdzamy wybór klikając OK.

Wykres_mieszany_kolumnowo_liniowy_krok3

W efekcie otrzymujemy wykres, na którym jedna seria jest prezentowana w postaci kolumn, a druga w formie linii. Jak widać na poniższej ilustracji nadal nie jest to do końca satysfakcjonujący efekt, bo dysporoporcje pomiędzy danymi są zbyt duże by było widać zmiennośc w obrębie jednej serii.

Wykres_mieszany_kolumnowo_liniowy_krok4

 Krok trzeci – dodanie pomocniczej osi pionowej do wykresu kolumnowo-liniowego

W sytuacji, gdy ze względu na duże różnice wartości obu serii ich wykresy są tak wypłaszczone, że trudno z nich odczytać zmienność poszczególnych serii można zmienić ustawienia jej wyświetlania.

Wykres_mieszany_kolumnowo_liniowy_krok5

W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy w interesującą nas serię i z menu podręcznego wybieramy polecenie formatuj serię danych.

Wykres_mieszany_kolumnowo_liniowy_krok7

Po wybraniu opcji otrzymamy wykres podobny do tego, jaki widoczny jest na pierwszej ilustracji do artykułu.

 

Krok czwarty i ostatni – zapisanie wykresu mieszanego kolumnowo liniowego jako szablonu

Ostatnim dodatkowym krokiem wieńczącym naszą pracę nad wykresem może być zapisanie danego wykresu jako szablonu.

Wykres_mieszany_kolumnowo_liniowy_krok8

W tym celu klikamy w obszar wykresu, tak aby u góry po prawej stronie pojawiła się dodatkowa karta ozbaczona kolorem zielonym. Klilkam na tę kartę i następnie wybieramy na wstążce drugi formant od lewej (zapisz jako szablon).

Dzięki temu tworząc nowy wykres tego typu, będziesz mieć możliwość szybkiego utworzenia takiego wykresu bez konieczności modyfikowania prostego wykresu kolumnowego.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dodaj komentarz