Wykres przestawny – rozwiązanie zadania z Facebooka

Na stronie Facebooku zostało zadane pytanie o pomoc w rozwiązaniu zadania.
Polega ono na tym, aby korzystając z danych widocznych na poniższej ilustracji przygotować wykres słupkowy, który będzie prezentować zmiany obciążenia pracowników w czasie.

Dane do wykresu przestawnego

Przykładowy efekt końcowy w postaci prostego wykresu prezentuje kolejna ilustracja poniżej.

Wykres przestawny

Teraz najważniejsze pytanie – jak osiągnąć taki efekt i się nie napracować?

Oczywiście, jak zazwyczaj w Excelu, można to zrobić to na co najmniej trzy sposoby.

Pierwsza metoda opierałaby się na wykorzystaniu roboczej tabeli podsumowującej,
w której przy pomocy formuł obliczalibyśmy ile razy w danym dniu wystąpiło dane imię. Wykres były do zrobienia dopiero na podstawie tabeli roboczej.

Druga metoda jest łatwiejsza i szybsza – polega na przygotowaniu tabeli przestawnej
i zrobienia na jej bazie wykresu.

Trzecia metoda, którą tu przedstawię, polega na użyciu wykresu przestawnego.

Krok pierwszy – zaznaczenie  źródła danych.

Zaznaczamy zakres, w którym są przechowywane nasze dane. Pamiętamy przy tym, aby zaznaczyć też nagłówki kolumn – czyli zaznaczamy zakres B2:C13 z przykładowego zestawienia.

Krok drugi – wybieramy polecenie wstaw wykres przestawny

Na wstążce wybieramy kartę Wstaw, a potem klikamy w polecenie Tabela Przestawna i wybieramy Wykres Przestawny z listy rozwijanej. Możemy też użyć kombinacji z lewym klawiszem Alt (Alt >> V >> A >> W).

Wstawianie wykresu przestawnego

Krok trzeci – wybieramy docelową lokalizację wykresu przestawnego

Możemy wybrać bieżący arkusz, inny lub nowy arkusz.

Krok czwarty – wybór pól i konfiguracja wykresu

Excel automatycznie wstawi pustą tabelę przestawną i pusty wykres. Ich wygląd będzie zależał od wybranych do prezentacji danych. W górnym polu będzie lista dostępnych do wyboru wartości. Nasza tabela zawiera tylko dwie kolumny co widać na poniższej ilustracji. Wybieramy które z danych chcemy wykorzystać i w jaki sposób (filtr raportu, pole legendy, pole osi, pole wartości).

Ponieważ w zadanym pytaniu była prośba o prezentację daty na osi X to datę wrzucamy do pól osi. Ponieważ na wykresie chcemy pokazać zróżnicowanie w zależności od imienia to imię wrzucamy do pól legendy. Do pól wartości możemy wrzucić datę lub imię.

Ustawienia wykresu przestawnego

I to już koniec – w efekcie otrzymujemy taki wykres, który możemy sformatować wedle uznania.

Wykres przestawny

Plik z tym przykładem, użytymi danymi i wykresem przystawnym pokazanymi powyżej możecie pobrać korzystając z tego linka.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Dodaj komentarz