Jak w Excelu zrobić hierarchiczne listy wyboru?

Excel Akademia Logo

Hierarchiczne listy wyboru czyli zależne listy wyboru z wykorzystaniem sprawdzania poprawności danych w Excelu

W tym odcinku przedstawię jak zrobić w Excelu hierachiczne listy wyboru (listy zależne).

Załóżmy, że mamy do przygotowania w Excelu formularz, który będą dla nas uzupełniać inne osoby. Może to być np. obszerne badanie ankietowe, może to być formularz rejestracji zamówień lub cokolwiek innego.

Pracę mogą usprawnić hierarchiczne listy wyboru (listy zależne) ponieważ danych, które zostaną zebrane będzie dość dużo i mają nam potem posłużyć do przeprowadzenia analizy. Zależy nam na tym, żeby dane można było w dość łatwy sposób podsumować. Dlatego ważne jest dla nas, aby uniknąć sytuacji, w której w przykładzie z ankietą każda odpowiedź jest inna, albo w formularzu zamówień mamy wpisane raz skarpety, innym razem skarpetki i jeszcze różne inne kombinacje z błędami i literówkami.

Co można zrobić? Można ograniczyć użytkownikom wybór w formularzu do wartości z listy nie dopuszczając do wpisywania wartości ręcznie („z palca”) poprzez wprowadzenie hierarchicznych list wyboru (list zależnych).

Continue reading

Share and Enjoy

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS