Wykres mieszany kolumnowo-liniowy

Z tego artykułu dowiesz się jak łatwo i szybko w Excelu 2007 zrobić wykres mieszany kolumnowo-liniowy

 

 Wykres mieszany kolumnowo-liniowy

 

Kiedy przydaje się wykres mieszany kolumnowo-liniowy?

Czasami możesz potrzebować na jednym wykresie pokazać zmiany dwóch różnych zjawisk powiązanych ze sobą
w jakiś sposób. Dodatkowa trudność stanowi fakt, że  jedno zjawisko mierzone jest
w innych jednostkach niż to drugie zjawisko.

W takiej sytuacji dobrym sposobem zaprezentowania zmienności danych bywa wykres
na którym jedna seria danych przedstawiona jest w formie wykesu kolumnowego,
a druga w formie wykresu liniowego. Przykład takiego właśnie wykresu możesz zobaczyć na pierwszej ilustracji.
Możliwe, że pamiętasz z lekcjach geografii w szkole 
z podobny wykres – meteorogram przedstawiającym sumy opadów
w poszczególnych miesiącach i zmienność średniej miesięcznej temperatury
w ciągu roku.

W dalszej części akrytkułu przeczytasz jak krok po kroku przygotować mieszany wykres przez modyfikację prostego wykresu kolumnowego.

Continue reading

Share and Enjoy

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS