Listy niestandardowe w Excelu – tworzenie i modyfikacja

Listy niestandardowe – z tego artykułu dowiesz się jak w Excelu 2007 zdefiniować własne listy niestandardowe i kiedy mogą się przydać

 

Zastosowanie list niestandardowych w Excelu

Listy niestandardowe definiujemy na potrzeby autouzupełniania komórek serią. Dzięki temu poprzez „przeciągnięcie” możemy automatycznie wypełnić wybrany zakres komórek wartościami z listy podobnie jak ma to miejsce np. w przypadku dni tygodnia, miesięcy i dat.

Autouzupełnienie serią polega na tym, że gdy wpiszemy w wybraną komórkę np. poniedziałek i przeciągniemy wartości w dół program „domyśli się”, że chodzi nam o kolejne dni tygodnia i automatycznie uzupełni kolejne komórki wstawiając do nich wtorek, środa i tak dalej kolejne dni tygodnia, gdy dojdzie do niedzieli będzie kontynuować autouzupełnianie od nowa w pętli (czyli zacznie od nowa – od poniedziałku).

Możemy Excela „nauczyć”, aby „domyślał się” jaką serią (jakimi wartościami) ma automatycznie uzupełnić komórki na podstawie warości wpisanej w „pierwszą komórkę”.

Jak w Excelu zdefiniować własną listę niestandardową?

Załóżmy, że chcemy zdefiniować następujacą, krótką listę niestandardową: Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Dzięki temu po wpisaniu Alpha w pierwszą komórkę i przeciągnięciu jej w dół (lub w bok) program Excel będzie w kolejne komórki wstawiać kolejne wartości z naszej listy. Żeby zdefinować swoją listę niestandardową w Excelu klikamy najpierw okrągły Przycisk Pakietu Office (patrz ilustracja poniżej).

Listy niestandardowe - krok pierwszy

 Następnie w nowowyświetlonym oknie klikamy przycisk Opcje Programu Excel …

Listy niestandardowe - krok drugi

 

Następnie klikamy na przycisk Edytuj Listy Niestandardowe

Listy niestandardowe - krok trzeci

 

W następnym kroku pojawi się okno Listy Niestandardowe, wybieramy wówczas NOWA LISTA (1), a w ramce Lista wpisów (2) wpisujemy kolejne wartości z listy rozdzielając je enterem. Gdy zakończymy zatwierdzamy nową listę klikając przycisk dodaj. Wówczas utworzona lista pojawi się w ramce po lewej stronie na liście list niestandardowych.

Listy niestandardowe - krok 4

W naszym przykładzie lista jest krótka (zawiera tylko 4 pozycje), więc możemy je wpisać ręcznie. Jeśli lista jest na tyle obszerna, że jej ręczne uzupełnianie będzie zbyt pracochłonne to możemy kliknąć przycisk z czerwoną strzałką i wskazać zakres komórek, w którym jest przechowywana (trzeba ją wcześniej przygotować) i klilknąć przycisk importuj, aby pobrać wartości do okna lista wartości. Po ich zaimportowaniu klikamy przycisk dodaj.

Na koniec aby zapamiętać wprowadzone zmiany klikamy przycisk OK w dolnej części okna dialogowego Listy niestandardowe.

W efekcie będziemy mogli przeciągać wartości i szybko tworzyć serię Alpha, Bravo, Charlie, Delta korzystając z Autouzupełniania poprzez utworzoną listę niestandardową jak na poniższej ilustracji. Wówczas program excel będzie podczas przeciągania wyświetlał w etykietce „wartość której się domyśla”.

Listy niestandardowe - efekt końcowy

Warto pamiętać, że utworzona lista niestandardowa dostępna będzie w każdym pliku excela, który otworzymy na danym komputerze, ponieważ jest zapisywana w ustawieniach programu, a nie w edytowanym plku excela.

Oczywiście wszystkie listy niestandardowe możemy później modyfikować i usuwać niezależnie od tego czy są to nasze własne listy, czy listy predefiniowane w Excelu przez twórców aplikacji.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS